De Levende God. Een Orthodoxe Catechismus.

door Jozef Wijker

Uitgeverij Iveron, Amsterdam, 2017
396 bladzijden
ISBN 978-90-813315-4-8

Prijs: € 25.00

Boekhandelkorting: € 7.00

Het boek is te bestellen: stichting.iveron@gmail.com

Een catechismus als een systematische uitleg van de grondbeginselen van het Orthodoxe geloof is noodzakelijk voor mensen die kennis willen maken met het kerkelijke leven. Volgens metropoliet Anthony (Bloom) van Sourozh «is een catechismus in zekere zin een grenslijn tussen het toegankelijke en het mysterieuze, tussen het zichtbare en de Onzichtbare». Hij vergeleek het met een kathedraal waarvan de schoonheid een oproep is om het Mysterie, waartoe zij de deur is, te ontdekken.
“De Levende God. Een Orthodoxe Catechismus” is een van de beste moderne catechismi. Het is in het Frans geschreven door een werkgroep van orthodoxe christenen onder leiding van vader Cyrille Argenti. Het boek is vertaald in het Engels, het Duits, het Russisch en nu ook in het Nederlands door Jozef Wijker.

Het boek “De Levende God” bevat bijna 500 pagina’s met 15 kleurenreproducties van ikonen en 20 (feest)liederen voorzien van muzieknoten.
Het boek bezit een uitgebreide inhoudsopgave, waardoor het eenvoudig is om de verschillende onderwerpen op te zoeken.