Bestuur van de Stichting “Iveron”

Tatiana Pantchenko
Tatiana Pantchenko – voorzitter


Aartspriester Sergi Merks
Aartspriester Sergi Merks – rector van de Russisch-Orthodoxe Kerk van de Heilige Tichon, Patriarch van Moskou en geheel Rusland, in Nijmegen, bestuurslid


Natalia Linzenbart
Natalia Linzenbart – penningmeester     Medewerkers van de Uitgeverij “Iveron”

Priester Dimitry Dovger - samensteller van het boek “Gebedenboek voor christenen in de gevangenis”

Marian Nieuwenhuis - vertaalster van het boek van starets Johannes (Krestjankin) "Adviezen voor het geestelijk leven" en het boek van starets Johannes (Alekseëv) van Nieuw-Valaam “Brieven over het geestelijk leven”

Arseniy Pantchenko
Arseniy Pantchenko – ontwerper