Orthodoxe boeken in het Nederlands van andere uitgeverijen

Uitgeverij Orthodox Logos

De Orthodoxe Weg

Metropoliet Kallistos van Diokleia

Uitgeverij Orthodox Logos
ISBN/EAN: 978-90-818718-4-6
Prijs: 19.50 Euro
Boekhandelkorting: 30 %

Rosmolenplein 50
5014 ET Tilburg
T: 06 6 415 660 39
E: contact@orthodoxlogos.com
W: orthodoxlogos.com

Metropoliet Kallistos van Diokleia – in de wereld Timothy Ware – werd in 1934 uit Britse ouders geboren in Groot- Brittannië, en hij studeerde klassieke talen aan de Universiteit van Oxford. Sinds hij in 1958 tot de Orthodoxe Kerk toetrad verbleef hij herhaaldelijk in Griekenland en in het Midden – Oosten, en bezocht hij het eiland Patmos, de Berg Athos, Constantinopel, Jeruzalem, en Sinaï.

In 1965 behaalde hij aan de universiteit van Oxford de graad van Dokter in de filosofie voor zijn onderzoek over de vroege monastieke spiritualiteit in het Christelijk Oosten.

» Lees verder

De Kracht van de Naam

Metropoliet Kallistos van Diokleia

Uitgeverij Orthodox Logos
ISBN/EAN: 978-90-811555-2-6
Aantal Pagina’s: 70
Binding: Hardgebonden
Prijs: 10 Euro
Boekhandelkorting: 30 %

Rosmolenplein 50
5014 ET Tilburg
T: 06 6 415 660 39
E: contact@orthodoxlogos.com
W: orthodoxlogos.com

In deze klassiek te noemen uiteenzetting van het Jezusgebed heeft Metropoliet Kallistos de levende Orthodoxe traditie en theologie tot uitdrukking gebracht. Hij staat de Hesychasten, de meesters van de stilte, toe om op een directe manier tot ons te spreken en laat zien dat eenieder die bidt er voordeel van heeft, wanneer hij hun onderricht op zichzelf betrekt. Tevens weet hij zijn visie op hiermee samenhangende vragen als ademhalingstechnieken, het mogelijke verband tussen ‘de weg van de Naam’ in de Orthodoxie en vergelijkbare methodieken in andere godsdiensten, en de legitimiteit om het Gebed te beoefenen met het oog op de ontplooiing van een persoonlijk geloof in Christus, op kernachtige wijze duidelijk te maken. Het feit dat De Kracht van de Naam al vele malen in herdruk verscheen en vertaald werd in vele talen, toont de blijvende waarde ervan aan voor mensen, in welke stadium van hun geestelijke pelgrimage die ook zijn.

» Lees verder

De Heilige Silouan de Athoniet

Archimandriet Sofroni Sacharov

Uitgeverij Orthodox Logos
ISBN/EAN: 978-90-811555-1-9
Aantal Pagina’s: 542
Binding: Hardgebonden
Prijs: 29,50 Euro
Boekhandelkorting: 30 %

Rosmolenplein 50
5014 ET Tilburg
T: 06 6 415 660 39
E: contact@orthodoxlogos.com
W: orthodoxlogos.com

Zelden was de spirituele honger zo groot als de dag van vandaag. Diep in zijn binnenste voelt de mens dat hij iets fundamenteels mist, maar hij kan het niet definiëren. Aanvankelijk zoekt hij zijn honger te stillen met alles wat hij rondom zich ziet en kent, maar telkens weer komt hij tot de vaststelling dat het gevoel van onvoldaanheid weer terugkeert en niet definitief verdwenen is.

Sommigen zoeken de oplossing heel ver, o.a. in oosterse religies en moderne spirituele bewegingen, terwijl de echte oplossing hier en nu beschikbaar is en op een verrassende plek dichtbij. Maar ze is vergeten geraakt en onder het puin en stof bedolven en men weet ze niet meer te vinden of te waarderen. Daarom willen we u graag de tweede editie van het boek ‘Silouan de Athoniet’ voorstellen dat inmiddels niet alleen een standaardwerk is in de spirituele literatuur, maar dat bovendien een wereldwijde bekendheid heeft gekregen en vertaald is in 24 talen.

» Lees verder

Orthodox Klooster, Pervijze & Gozalov Books, Den Haag

Efrem de Syriër, Werken – Deel 4

Uitgever: Orthodox Klooster, Pervijze & Gozalov Books, Den Haag
ISBN 978-90-79889-30-3
Formaat: 140 × 216 mm
Aantal pagina’s: 274
Illustraties: pentekening
W: orthodox.be

Verkoopprijs: € 14.00

Ter gelegenheid van het jubileum ‘150 Jaar Orthodoxe Kerk in België’ verscheen het vierde boekdeel uit de reeks ‘Efrem de Syriër – Werken’. Efrem de Syriër (306-373) is een gevierde Kerkvader, die niet zonder reden ‘de citer van de Heilige Geest’ wordt genoemd. Als begenadigd schrijver weet hij, tot op de dag van vandaag, de voor de wereldse mens ondoorgrondelijke diepten en onbereikbare hoogten van het beleven van het Orthodoxe Geloof op ongeëvenaarde wijze te beschrijven. In dit vierde deel worden vooral de Eindtijd, de Anti-Christ en de Wederkomst van Christus behandeld.

Synaxis van de Heiligen van België

Uitgever: Orthodox Klooster, Pervijze & Gozalov Books, Den Haag
ISBN 978-90-79889-29-7
Formaat: 140 × 216 mm
Aantal pagina’s: 164
Illustraties: 30 iconen in kleur
W: orthodox.be

Verkoopprijs: € 18.00

Ter gelegenheid van 150 jaar Orthodoxe Kerk in België werd het boek ‘Synaxis van de Heiligen van België’ uitgegeven.
Het bevat 30 beschrijvingen van heiligen, die in onze streken (en soms ook in Frankrijk en/of Nederland) hebben geleefd. Elke vita wordt aangevuld met een troparion en/of kondakion en bovendien kleurrijk geïllustreerd met een icoon, op kundige wijze ‘geschreven’ door Vader Pol uit Maastricht. Alle iconen worden bewaard en vereerd in het Klooster van Pervijze.
Omdat, zoals Vader Serafim van Platina schreef, “de Ware Orthodoxie op de meest sprekende wijze kan worden ontdekt in de levensbeschrijving van Heiligen”, is dit boek een aanrader of beter ‘een must’ voor wie zich in het Geloof wil verdiepen of een stukje Christelijke geschiedenis wil (her)ontdekken.

De Goddelijke Liturgie

door Nikolaj Gogol

Uitgever: Orthodox Klooster, Pervijze & Gozalov Books, Den Haag
ISBN 978-90-79889-25-9
Formaat: 140 × 216 mm
Aantal pagina’s: 108 Illustraties: pentekeningen
W: orthodox.be

Verkoopprijs: € 10.00

Wie de ware identiteit van de auteur Gogol probeert te achterhalen, moet uiteindelijk de innerlijke, zoekende mens ontdekken, die in de schrijver tot ‘uit-drukking’ komt. Dan kan niemand voorbij aan de bedoeling en de waarde van zijn ‘Meditaties over de Goddelijke Liturgie’, waarin hij zich, als Orthodox Christen, verheugt over zijn thuis-komen in het Hemelse Vaderland. Tweehonderd jaar geleden publiceerde hij dit boek om de Goddelijke Liturgie, die toen in het Slavisch gebeurde, toegankelijker te maken voor zijn landgenoten, die enkel de Russische taal spraken en begrepen. Zijn voorwoord laat niets aan duidelijkheid over: “Het doel van dit boek is de volheid en de innerlijk diepzinnige samenhang van onze Liturgie aan te tonen en door te geven aan de jongeren en allen, die thans nog maar weinig weet hebben van de werkelijke betekenis ervan.”