Stichting Iveron stelt zich ten doel het erfgoed van de Orthodoxe Kerk voor een breed publiek toegankelijk te maken in Nederland en het Nederlandse taalgebied.

De Stichting probeert dit doel te verwezenlijken door het uitgeven en verkopen van boeken en periodieken, de verkoop van ikonen en het geven van lezingen en cursussen.

Moeder Gods van Iveron


Wonderdoende ikoon van de Moeder Gods van Iveron,
die in een speciale kapel in het Iveron-klooster
op de heilige Berg Athos wordt bewaard.