Uitleg van het heilig Evangelie volgens Johannes

door Jozef Wijker

Uitgeverij Iveron, Almere, 2012
395 bladzijden
ISBN 978-90-813315-3-1

Prijs: € 20.00

Boekhandelkorting: € 5.00

Het boek is te bestellen: stichting.iveron@gmail.com

Dit boek kan worden beschouwd als een vervolg op het eerste boek van Jozef Wijker: Uitleg van het Evangelie volgens Matthëus. Het boek is op precies dezelfde manier opgebouwd als het eerste. Jozef Wijker legt iedere perikoop van het Evangelie uit. Hij verheldert elke strofe. Hij staat nauwkeurig stil bij de betekenis van een gebeurtenis, spreekt over de tijd en de plaats, over de betrokkenen en de getuigen. Hij verschaft daarbij uitgebreid cultuur-historische, archeologische en linguïstische informatie. Hij maakt gebruikt van interpretaties van de tekst van het Evangelie door vroegere en hedendaagse exegeten. Zijn inspiratie vindt hij bij de Kerkvaders.